Att sälja gods genom oss.

Mindre poster och enstaka föremål.

Godsinlämning, mottagning  MÅNDAGAR  12-16

Allt gods mottages och godkännes för försäljning av personalen.  Av utrymmesskäl och hanteringsmässiga skäl kastar vi bort överblivet och osålt gods. Ingen återtagning.

Försäljningsprovision 25% + 20kr/rop

Administrationsavgift 50kr/ redovisningstillfälle.

Dödsbon och hela hem.

Dödsbon och hem hämtas.

Hämtavgift 1000kr/lass inom tätorten.   2000kr/lass inom 60km.

Gårdsauktioner

Tag hjälp av oss om ni har behov av att anordna en utomhusauktion. Under sommarmånaderna(Maj-September) anordnar vi  auktioner hos kund.

Vi kan tillhandahålla :  – Auktionist
– Sekretariat
– Bärhjälp
– Servering
– Städning

Allt enligt era önskemål. Tveka inte , inget uppdrag är för litet , men var ute i god tid
för att boka upp ett datum.

Priset för våra tjänster varierar beroende på uppdragets omfattning. Kontakta oss
för närmare prisuppgift/information.