Nyheter

Inlämningsvecka Våren 2017

Många kunder efterfrågar att sälja mindre partier av gods(max 20 rop/kund) och för att möta denna efterfrågan kommer vi att hålla öppet en vecka för inlämning. All inlämning denna vecka föregås av vår bedömning och godkännande av gods på plats i hallen. Som riktvärde för att vi ska ta in godset gäller 200 kr/rop

Inlämning sker vecka 6 (Mån. – Tors. 8-16)  Detta kommer att säljas på auktion Söndag vecka 7

Ni som är intresserad av att sälja gods, fråga oss gärna om våra villkor eller se under fliken avtal och villkor.